บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2014

ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๕๗

รูปภาพ
จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเพ็ญ และเทศบาลตำบลบ้านธาตุ กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หนองศรีเจริญ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอเพ็ญ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้” ครั้งที่ 3

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย องค์กรมุสลิมทุกแขนง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดจัดงาน “มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้”ครั้งที่3ขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณสถานอิสลามสามจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดมุสลิมในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางและภาคตะวันออก อีกทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย

เที่ยวท้าร้อน กับกิจกรรม “ลัลลา หน้าร้อน 5 5 5” @ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์

รูปภาพ
ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวท้าร้อน กับกิจกรรม             “ลัลลา หน้าร้อน 5 5 5” @ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์         

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน และร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว “ลัลลา หน้าร้อน 5 5 5” @ แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   30 มิถุนายน 2557                            นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่                                ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัด แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์   มีความหลากหลายทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีเสน่ห์    แต่การเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางในช่วงเวลาเดียวกัน  ซึ่งก่อให้เกิดการกระจุกตัวของการเดินทางในบางสถานที่และช่วงเวลา  ดังนั้น ททท.สำนักงานแพร่ จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์  ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวและประชาส…

ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก

รูปภาพ
ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมธาตุ และบวงสรวงขอพรเทวดาในการเริ่มฤดูทำนา ประเพณีดังกล่าวจะกระทำในวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำ เดือนเก้าเหนือ ในแต่ละปีวันที่และเดือนไม่ตรงกัน เพราะนับตามปฏิทินล้านนา จะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ของทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ผู้คนที่ศรัทธาในองค์พระบรมสารีริกธาตุจะจัดเตรียมเครื่องคาว หวาน ธูป เทียน ดอกไม้ตกแต่งประดับประดาสวยงาม มารวมกันบริเวณเชิงสะพานบุญและเคลื่อนขบวนไปตามสะพานบุญ ขึ้นสู่บันไดนาคผ่านประตูไปยังองค์พระธาตุ บูชาเครื่องสักการะขอพรให้การทำนาลุล่วงไปด้วยดี ฝนตกตามฤดูกาลในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า เหล่าร่างประทับทรงจะจัดชุมนุมเทพยดาบริเวณศาลเจ้าพ่อขุน และเจ้าพ่อคงคำ ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกขององค์พระธาตุ เพื่อเป็นการบูชาสักการะเหล่าเทพยดาและขอพรให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวนาในการเริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา เมื่อเสร็จพิธีบูชาเสร็จสิ้น มีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาองค์พระธาตุ และเทพยดา          กำหนดการในปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่
11-12 มิถุนายน 2557 ณ วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก  กำหน…

ประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย

รูปภาพ
เหนือทะเลสาปแม่ปิง อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตากขึ้นไหว้สา..ป๋าระมี หนึ่งเดียวในล้านนา ที่ล่องนาวาเข้าไปกราบ งานประเพณีขึ้นไหว้สา สรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
         ททท.ตาก ได้เชิญร่วมงาน “ ประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” 6-7 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก“เมืองสร้อย” ดินแดนแห่งอารยธรรม ประตูสู่ล้านนา เมืองโบราณที่มีเรื่องราวยาวนาน ตำนานแห่งลุ่มน้ำปิง และหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่จาก 99 วัดในเมืองสร้อย (อ.สามเงา จ.ตาก) ในขณะที่วัดอื่นๆ ถูกจมอยู่ใต้น้ำ  วัดพระธาตุแก่งสร้อย (เมืองโบราณ) เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณที่มีชื่อว่า เมืองสร้อย เป็นเมืองที่สร้างในสมัยเดียว กับเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) เป็นเมืองหน้าด่านที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนาน จนกระทั่งสมัยอยุธยาตอนปลาย เมืองสร้อย ได้ถูกพม่าเข้ามายึดครองและ ถูกกวาดต้อนผู้คนจากเมืองนี้ไปเป็นทหารทำสงครามกับอยุธยา เมืองสร้อย จึงถูกปล่อยเป็นเมืองร้างตั้งแต่นั้นมา ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ มีร่องรอยของโบราณสถาน ซึ่งส่วนใหญ่จะจมอยู่ใต้น้ำ คงเหลือแต่องค์พระธาตุ ซึ่งได้รับ…

การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

รูปภาพ
แข่งกีฬาชาวไทยภูเขาตาก 

เป็นโมเดลกีฬา AEC. ปี 58 กีฬาชาวไทยภูเขา ครั้งที่ 27 จะเป็นโมเดลจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา 10 ประเทศ กลุ่ม AEC 

เป้าหมายแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย และระดับโลกในอนาคต แข่งขันที่ตากครั้งนี้ มีประเทศจีน และต่างชาติเอเชีย ยุโรป ให้ความสนใจจะแห่กันมาศึกษาการแข่งขันที่ตากกันเพียบ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “ตากเกมส์” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก ถึงการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตาก (อบจ.ตาก) อ.เมือง และสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด รวม 2 สนาม เป้าประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะใช้เป็นโมเดลจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา เสนอรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จัดการแข่งขันกีฬาชาวเขา ในกลุ่มประเทศ AEC. รอบข้างประเทศไทย ปี 2558

กิจกรรมวิ่งแข่งขึ้นภู “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง”

รูปภาพ
อำเภอภูกระดึง  ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สำนักงาน  การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมท้าทาย  นักกีฬาและนักวิ่ง  เข้าร่วมแข่งขันวิ่งแข่งขึ้นภู “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง”แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม และขึ้นชื่อความยากลำบากในการเดินทางมากที่สุด ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557

ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า

รูปภาพ
            งานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรจุไว้ ณ ยอดฉัตรของเจดีย์ กำหนดจัดงานในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ของชาวเหนือ หรือตรงกับเดือน ๗ ของไทย ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุยายนของทุกปี ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร ขบวนกลองยาว ขบวนปัจจัยไทยทาน ขบวนต้นเงินต้นทอง ขบวนตุงไชย ผ้าห่มองค์พระธาตุ และเครื่องพุทธบูชาโดยเริ่มจากหนองเล่มผ่านสะพานบุญซึ่งเป็นสะพานไม้ยาว ๒๐๐ เมตร ไปยังวัดพระบรมธาตุ เพื่อทำพิธีถวายผ้าห่มองค์พระธาตุ และทำพิธีบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถีซึ่งเป็นเจดีย์ที่พ่อขุนรามคำแหงฯ ได้สร้างไว้ในคราวทำสงครามยุทธหัตถีชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดพระบรมธาตุ ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา โทร. ๐ ๕๕๕๐ ๐๐๗๖

น้ำตกปิตุ๊โกลอซู

รูปภาพ
น้ำตกปิตุ๊โกลอซู ตั้งอยู่บนเทือกเขาสามหมื่น เป็นน้ำตกที่สูงประมาณ 500 เมตร (วัดด้วยเครื่อง GPS)

เดินป่า พิชิตยอดดอย ม่อนทูเล

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ของอำเภอท่าสองยาง ดอยม่อนทูเล เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้แพร่หลายให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ เราออกเดินทางจากที่พัก ที่อำเภอท่าสองยาง รถวิ่งฝ่าสายหมอกหนา จากท่าสองยางมาตามเส้นทาง ที่จะไปแม่สะเรียง พอมาถึงจุดนัดพบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ในยามเช้าตรู่ แสงแดดออน่ๆ และสายหมอกค่อยๆไหลเอื้อยมาจากทิวเทือกเขา ที่ริมฝั่งแม่น้ำเมย เช้าวันนี้เราจะทำธุระส่วนตัว

ตลาดริมเมย

รูปภาพ
         ตลาดริมเมย บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของสหภาพพม่า เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้งของไทย และพม่า เช่น  อาหารทะเลสด หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง

เขื่อนภูมิพล หรือ เขื่อนยันฮี

รูปภาพ
         เขื่อนภูมิพล หรือ เขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย สร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทย ความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน ๑๕๔ เมตร กั้นแม่น้ำปิงที่เขาแก้ว อำเภอสามเงา เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

รูปภาพ
เป็นสะพานที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วัดดอยข่อยเขาแก้ว หรือ วัดพระเจ้าตาก

รูปภาพ
วัดดอยข่อยเขาแก้ว หรือ วัดพระเจ้าตาก ตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมือง สาย จ. ๓ ตำบลแม่ท้อ ห่างจากลำน้ำปิงฝั่งตะวันตกประมาณ ๒๕๐ เมตร ในสมัยเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำรงตำแหน่งพระยาตาก พระองค์ได้เสี่ยงทาย ณ วัดนี้ โดยกล่าวว่า “หากข้าพเจ้ามีบุญญาบารมีมากพอที่จะเป็นที่พึ่งของอาณาประชาราษฎร์ได้อย่างเที่ยงแท้ ขอให้ไม้เคาะระฆังที่ข้าพเจ้าจะขว้างไปยังถ้วยแก้วซึ่งตั้งอยู่ห่างประมาณ ๕ วา ให้ถูกจำเพาะท่อนกลางที่คอดกิ่วของถ้วย

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รูปภาพ
      ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถนนจรดวิถีถ่อง ใกล้กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลนี้แต่เดิมอยู่ที่วัดดอยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองตาก ต่อมาในพ.ศ. ๒๔๙๐ ชาวเมืองตากเห็นว่าศาลเดิมไม่สมพระเกียรติ จึงได้สร้างศาลขึ้นใหม่โดยให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จ

วัดโพธิคุณ หรือ วัดห้วยเตย

รูปภาพ
วัดโพธิคุณ หรือ วัดห้วยเตยตำบลแม่ปะ ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ สายตาก-แม่สอด บริเวณกิโลเมตรที่ ๖๙ เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี (วัดป่า) สิ่งที่น่าสนใจ คือ พระอุโบสถที่สร้างและออกแบบ โดย อาจราย์ศมประสงค์ ชาวนาไร่ ที่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเขากับการก่อสร้างพระอุโบสถหลังนี้นานถึง ๑๘ ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ขอรับค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว ตัวพระอุโบสถคล้ายเรือลำใหญ่สร้างเป็นสามชั้น ชั้นล่างไม่มีการตกแต่งใดๆ ชั้นที่สองมีการตกแต่งผนัง เพดาน

เที่ยวจังหวัดตาก

รูปภาพ
ตาก ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้ และป่างาม
เมืองตาก เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เดิมชื่อว่า “เมืองระแหง” ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ที่ตัวเมืองเดิมอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วเมืองตากจึงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัเอ ฅน

น้ำตกมูเซอ

รูปภาพ
น้ำตกมูเซอ (อิกะเกอจี) น้ำตกนี้อยู่ด้านหลังตลาดมูเซอใหม่ หมู่บ้านขุนห้วยส้มป่อย เป็นน้ำตกขนาดกลางรายล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เกิดจากลำน้ำห้วยหอยทั้งสายไหลผ่านหน้าผาสูงชัน ประมาณ 50 เมตร ลงสู่ลำห้วยแม่ละเมา

อ.อุ้มผาง

ชื่อ โทรศัพท์ ตูกะสู คอทเทจ0 5556 1295 , 08 1825 8238อุ้มผาง คันทรีฮัท0 5556 1079, 08 4139 9927ภูดอย แคมป์ไซค์0 5556 1049,08 1886 8783กิ๊ฟเฮ้าส์0 5556 1181,08 1887 0857สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท0 5556 1176,08 7841 4798อิงดอย รีสอร์ท0 5556 1176,08 7841 4798บ้านดาบธรรม0 5556 1038,08 1888 3511

อ.ท่าสองยาง

ชื่อ โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติแม่เมย0 5557 7409  ,   0 55576 452-3                ท่าสองยางฮิลล์ รีสอร์ท0 5558 9088 , 08 2882 8292บี พี รีสอร์ท0 5558 9098 , 08 1379 2385ห้องพักบัวหลวง08 2163 1534 , 08 6215 1075เพียรพร รีสอร์ท08 7846 9334

อ.พบพระ

ชื่อ โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ0 5557 7590บ้านดาวประดับ0 5552 0072 P.N. Hotel0 5580 4357, 08 1046 0229,08 4494 3981ซอโอกู๊ดวิว & รีสอร์ท0 5580 4358 , 08 1046 383

อ.แม่ระมาด

เคียงตะวัน รีสอร์ท08 4488 9119

อ.แม่สอด

ชื่อ โทรศัพท์ เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์     รีสอร์ท0 5553 2601-8ปูนกันต์0 5553 4732-33เก๋า เก๋า รีสอร์ท08 6203 4430 , 0 5580 1600ดวงกมล0 5554 2648ภูอินน์0 5580 1601-5 , 08 9708 4762วัฒนา วิลเลจ  รีสอร์ท 0 5553 3468-70แม่สอดไฮแลนด์0 5554 7355หมอกฟ้าใส รีสอร์ท0 5557 7682-4ควีนพาเลส0 5553 5627-8

อ.สามเงา

บ้านพักรับรองการไฟฟ้า 0 5559 90939 ต่อ4001-3 วังแก้วโรงแรม แอนด์รีสอร์ท 08 9411 8201 , 08 1523 0066 ฉัตรชัย รีสอร์ท 0 5559 9118 , 08 7845 1035 บิ๊กโป้ย รีสอร์ท 0 5554 9299
ประเภทเรือ และ แพ เรือท่องนที  0 2467 2557, 0 2457 3428, 08 1906 0441 แพนงนภัส ทัวร์ 08 1946 7676 , 0 2993 8313-5 แพวิจารณ์ทัวร์  08 1962 6845 , 0 5580 0563 แพถวิลชัย ทัวร์ 08 1971 1597 แพศรีอุดมทรัพย์ 0 5554 9168 แพนงนุชทัศนา 08 1973 4254 , 081-9535786 แพ ธ กาญจนา 0 5554 9238, 08 1972 9673 แพบี๊ก&โป๊ยทัวร์  0 5554 9299,08 1972 7190 แพเพชรแม่ปิงทัวร์ 0 5554 9161, 08 4620 9966 แพ ช โชคประเสริฐทัวร์ 08 1962 3479 , 08 9961 3089 แพธาดาทัวร์ 0 5554 9082 , 08 1972 4082 แพแม่ปิงรีสอร์ท 08 1953 4287 , 0 5554 9235 แพรุ่งเจริญทัวร์ 08 1973 2459 แพมาลัย ทัวร์ 08 1962 2219 , 0 5554 9044 แพศรีน้ำเงิน 08 9430 1674 ,  08 4378 5287 แพ พร จามเทวี ทัวร์ 08 7201 8489 แพจอมโชค 0 5580 0673 , 08 6679 2759 , 08 1785 4685 แพทิพย์ธาราทัวร์ 08 9958 1799 , 08 9772 5402 , 08 1727 3960 แพวีเจ ทัวร์ 08 1960 7221 , 08 3154 0646 แพสุทธิวา   08 9644 0914 , 08 8420 8055 แพ กอ รวย ทัวร์ 08 1596 …
การเดินทางเป็นช่วงเวลาที่ดีควรค่าแก่การจดจำเสมอสำหรับผม นอกเหนือจากการบันทึกความทรงจำและความประทับใจไว้ในหัวใจแล้ว การถ่ายภาพเป็นสิ่งที่ผมรักและเลือกที่จะใช้บันทึกความทรงจำดีๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเสมอ ติดตามเรื่องราวน่าสนใจ การเดินทาง วัฒนธรรม วิถีชีวิตต่างๆ และประสบการณ์หลากหลายที่พบเจอระหว่างเดินทางได้ที่เพจฅน สร้างภาพ

ประเพณีขึ้นไหว้สา พระบรมธาตุแก่งสร้อย

รูปภาพ
ขึ้นไหว้สา..ป๋าระมี หนึ่งเดียวในล้านนา ที่ล่องนาวาเข้าไปกราบ งานประเพณีขึ้นไหว้สา สรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตากวัดพระธาตุแก่งสร้อย  (เมืองโบราณ) เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณที่มีชื่อว่า เมืองสร้อย เป็นเมืองที่สร้างในสมัยเดียว กับเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) เป็นเมืองหน้าด่านที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนาน  จนกระทั่งสมัยอยุธยาตอนปลาย เมืองสร้อย ได้ถูกพม่าเข้ามายึดครองและ ถูกกวาดต้อนผู้คนจากเมืองนี้ไปเป็นทหารทำสงครามกับอยุธยา เมืองสร้อย จึงถูกปล่อยเป็นเมืองร้างตั้งแต่นั้นมา ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ มีร่องรอยของโบราณสถาน ซึ่งส่วนใหญ่จะจมอยู่ใต้น้ำ คงเหลือแต่องค์พระธาตุ ซึ่งได้รับ การบูรณะให้มีสภาพดี เป็นที่สักการะบูชาของผู้ที่ผ่านไปมาเพียงองค์เดียว เรียกว่า "พระธาตุแก่งสร้อย" พระธาตุแก่งสร้อย เป็นวัดเก่าแก่ที่คงสภาพที่สมบูรณ์ มีตำนานเล่าว่า ก่อนนี้เป็นเมืองอุดม เป็นที่ราบกว้างใหญ่ พระยาอุตุม จึงได้สร้างเมืองขึ้น ประกอบกับมีชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านได้แวะพัก ชาวบ้านชาวลั๊วทราบข่าว จึงได้นำ ดอกไม้ และอาหารมาถวาย ซึ่งดอ…