บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2014

แชร์ตากให้โลกเห็น Google+

รูปภาพ
"แชร์ตากให้โลกเห็น"
วันเสารที่ 27 กันยายน 2557 เนื่องในวันท่องเที่ยวโลก "World Tourism Day"เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เชิญชวนชาวตากร่วมกิจกรรม 'Photowalk' เพื่อถ่ายภาพ "แชร์ตากให้โลกเห็น" สถานที่สำคัญของจังหวัดตาก ร่วมกับอีก 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย เผยแพร่รูปภาพผ่านกูเกิ้ลพลัส (Google+) กิจกรรมเริ่ม start ที่ริมแม่น้ำปิง หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และเดินถ่ายภาพบรรยากาศศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยผู้ร่วมกิจกรรมฯ ต้องพิมพ์แฮชแท๊ก (#) คำว่า ThailandOnly #Tak แชร์ภาพสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก อันจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตากในเพจ Amazing Thailand บน Application Google+ กันนะครับ #ตาก  #ThailandOnly  #Tak  #Thailand

ท่องเที่ยว แสนสุขใจ ไปกับจักรยาน ที่จังหวัดน่าน

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ท่องเที่ยว แสนสุขใจ ไปกับจักรยาน” ที่จังหวัดน่าน  ในวันที่ 27 กันยายน 2557  ณ องค์การพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (อพท.น่าน) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์  กล่าวว่า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน ร่วมกับ

สารทไทยกล้วยไข่ เมืองกำแพง

รูปภาพ
เชิญร่วมถวายผ้าป่าแถวและเที่ยวงาน “สารทไทยกล้วยไข่ เมืองกำแพง”
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557
ณ สนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
นางสาวสรัสวดี  อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย กล่าวเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานสารทไทยกล้วยไข่ เมืองกำแพง ซึ่งจัดขึ้น โดยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการส่งเสริมการขายกล้วยไข่ ของดี ของเด่น ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ในแต่ละปีงานสารทไทยจะตรงกับ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตามจันทรคติ ซึ่งในฤดูกาลนี้กล้วยไข่จะมีผลผลิตออกมามาก เมื่อมีงานบุญต่างๆ ที่มีการทำบุญตักรบาตรก็มักจะใช้กล้วยไข่เป็นผลไม้และมีกระยาสารท ไว้ทานคู่กันเป็นของหวานเสมอมาจนถึงปัจจุบัน
งานสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557 จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 ณ สนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร มีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกมากมาย เริ่มจากเช้าวันที่ 23 กันยายน
มีพิธีทำบุญตักรบาตรวันสารทไทย ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร และเวลา 16.30 น. มีขบวนแห่รถประดับตกแต่งด้วยกล้วยไข่จากอำเภอต…

งานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2557

รูปภาพ
ขอเชิญร่วมงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2557
“สืบสานบุญใหญ่ ถวายองค์ราชัน สมานฉันท์สร้างความสุข เพื่อไทยทุกคน”

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร โดย เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสมุทรสาคร กำหนดจัดงาน “ไหว้เจ้า  9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2557 สืบสานบุญใหญ่ ถวายองค์ราชัน สมานฉันท์สร้างความสุข เพื่อไทยทุกคน ” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจ ร่วมสร้างบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อดำเนินกิจกรรมสมานฉันท์ของประชาชนในชาติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 23 กันยายน 2557  ณ ลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และมีงานศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557

งานประเพณีบุญเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557

รูปภาพ
ขอเชิญร่วมงานปนครศรีธรรมราชและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี  2557

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี  2557  ขึ้นในระหว่างวันที่  17-26  กันยายน  2557  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  84 (ทุ่งท่าลาด)  สวนศรีธรรมาโศกราช  และบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เสริมสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน  ความรักสามัคคีในหมู่คณะ  สนับสนุนกิจกรรมกาชาดและหารายได้สำหรับใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ  และสนับสนุนให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นสู่มรดกโลก   และในวันที่  22  กันยายน  2557  เป็นวันแห่หฺมฺรับ  ซึ่งเป็นสีสันและหัวใจของงานจะมีการแห่จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ  ที่น่าสนใจอีกมากมายเช่น   การแสดงจากศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุง  มโนราห์  เพลงบอก  กิจกรรมตลาดย้อนยุค  ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง  การประกวดนางสาวนครศรีธรร…

การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๗

รูปภาพ
ททท.อุดรธานี ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557     จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เทศบาลตำบลบึงกาฬ และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี ได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว -เวียดนาม  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2557 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด    บึงกาฬ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของชาวอีสาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งเรือยาว 3 ประเภท คือ เรือยาวใหญ่ประเภท ทั่วไป (ก) 50-55 ฝีพาย เรือยาวใหญ่ประเภทภายในจังหวัดบึงกาฬ 50-55 ฝีพาย และเรือยาวเล็กประเภทภายในจังหวัดบึงกาฬและแขวงบอลิคำไซ 20-25 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสดกว่าหนึ่งล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน งานแสดงสินค้าโอท…

"พิชิตน้ำตกปิตุโกร" น้ำตกที่สูงที่สุดในไทย ตลอด3วันของการเดินทาง ของท่องเที่ยวสะดุดตา Sadoodta

เมี่ยงจอมพลหรือเมี่ยงเต้าเจี้ยว เมืองตาก

รูปภาพ
เมี่ยงจอมพลหรือเมี่ยงเต้าเจี้ยว อาหารว่างพื้นถิ่นของคนตาก มีส่วนประกอบเป็นสมุนไพรมากมายหลายชนิด ส่วนประกอบหลักๆ ของเมี่ยงเต้าเจี้ยวนี้มีมะพร้าวขูด ถั่วลิสงคั่ว กุ้งแก้ง มะนาวหั่นเป็นลูกเต๋า ขิงสดหั่นเป็นลูกเต๋า ตะไคร้หั่นฝอย กระเทียมและพริกขี้หนูสด ห่อด้วยใบชะพลูและข้าวเกรียบงาดำของขึ้นชื่อเมืองตาก เวลาจะทานก็ราดด้วยเต้าเจี้ยวรสชาติออกเปรี้ยวเค็ม มีมะเขือพวงและพริกสดเป็นเครื่องเคียงทานคู่กันกับเมี่ยงนี้