บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2016

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สืบสานงานประเพณีทัองถิ่น วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2559

รูปภาพ
จังหวัดตาก อบจ.ตาก เทศบาลเมืองตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เชิญร่วมงานประเพณี “ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง มีรูปแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกสืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตาก การแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
สำหรับปีนี้ จังหวัดตาก ได้กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1000 ดวง เพื่อสืบสานงานประเพณีทัองถิ่น ระหว่างวันที่12-14 พฤศจิกายน 2559 ณ ริมสายธาร ลานกระทงสาย ริมแม่น้ำปิง อ.เมือง จ.ตาก
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ
2. เพื่อจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงสายฯ ของประชาชนชาวจังหวัดตากให้คงอยู่

ประกาศๆๆ ในปีนี้ งดจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จัวหวัดตาก ประจำปี 2559

รูปภาพ
**** ประกาศๆๆ ในปีนี้ งดจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จัวหวัดตาก ประจำปี 2559 ****


 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก เชิญร่วมงานประเพณี “ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง มีรูปแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตาก การแข่งขันกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จะแตกต่างจากจังหวัดอื่น นั่นคือ ในคืนวันแรกของการจัดงานจะมีขบวนแห่กระทงของชาวบ้านซึ่งแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย กระทงขนาดใหญ่ เรียกว่า กระทงนำ พร้อมด้วย กระทงกะลา และกระทงปิดท้าย ซึ่งทุกอย่างล้วนประดิษฐ์อย่างวิจิตรงดงาม แสดงถึงความพร้อมในการแข่งขันในวันถัดไป...

สำหรับปีนี้ “งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
๒๐๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก
กำหนดการรายละเอียดคร่าวๆ มีดังต่อไปนี้…