บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2014

เที่ยวป่าหน้าฝน ชมความมหัศจรรย์ของ สายน้ำตกปิตุโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ดอกเทียน (เทียนปีกผีเสื้อ) ดอยหัวหมด อุ้มผาง

รูปภาพ
ดอกเทียน (เทียนปีกผีเสื้อ) ดอยหัวหมด อุ้มผาง ตาก ดอยหัวหมด อำเภออุ้มผาง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภออุ้มผาง นักท่องเที่ยวเที่ยวน้ำตกทีลอซูแล้ว ก่อนเดินทางกลับมักจะเที่ยวชมทิวทัศน์ดอยหัวหมด ซึ่งสามารถชมวิวในแบบ 180 องศา ในช่วงเช้าเหมาะสำหรับไปยืนชมพระอาทิตย์ขึ้น ในช่วงหน้าฝน ประมาณเดือน กรกฎาคม-กันยายน ดอยหัวหมดและบริเวณใกล้เคียง จะมีดอกเทียน เทียนปีกผีเสื้อ ออกดอกไปทั่วทั้งดอย ซึ่งดอกเทียน ปีกผีเสือนี้ พบเฉพาะจังหวัดตาก และกาญจบุรี ขึ้นตามหินปูนที่โล่ง ระดับความสูง ตั้งแต่ 800-1,500 เมตร เพส ฅน สร้างภาพ
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก  โทร.0-5551-4341-3    ททท.ตาก


มหัศจรรย์...สวรรค์บนดิน ถิ่นอีสานเหนือ

ททท.อุดรธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เสริมบารมีไหว้ 9 พระธาตุเจดีย์มหามงคล

ททท. สำนักงานอุดรธานี ร่วมกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเสริมบารมีไหว้ 9 พระธาตุเจดีย์มหามงคล ภายใต้โครงการ “มหัศจรรย์...สวรรค์บนดิน ถิ่นอีสานเหนือ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ 9 พระธาตุเจดีย์มหามงคล จังหวัดหนองคาย

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2557

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2557 ในช่วงปลายเดือนกันยายน -ปลายเดือนตุลาคม 2557 ที่จังหวัดน่าน นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน กำหนดจัด “งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน  ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 2557  ขึ้น  โดยนัดเปิดสนาม  ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 และนัดปิดสนาม ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่  และเพื่อพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น อันนับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดน่านเป็นจำนวนมาก   

งานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน   ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่4 - 5 กันยายน 2557ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ เส้นทาง ร้อย (ใจ)แม่ เลียบเมย เลาะสาละวิน

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับ สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว “เส้นทาง ร้อย(ใจ)แม่ เลียบเมย เลาะสาละวิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้กำหนดจัดท่องเที่ยวในรูปแบบขบวนคาราวาน เส้นทาง กรุงเทพ – กรุงเทพฯ - ตาก – แม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน – ปาย ระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2557

เพส ฅน สร้างภาพ