บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2019

Wisdom Airways เปิดเที่ยวบิน แม่สอด- เชียงใหม่ ดีเดย์ปฐมฤกษ์เที่ยวแรก 2 มี.ค.62

รูปภาพ
นายพิชาญ กว้างชูชัย ประธานกรรมการบริหาร สายการบิน Wisdom Airways นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และคณะ กัปตัน นักบิน เจ้าหน้าที่ Wisdom Airways ร่วมแถลงข่าว การเปิดเที่ยวบิน แม่สอด-เชียงใหม่-แม่สอด ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ชั้น 3 อ.แม่สอด จ.ตาก นายพิชาญ กว้างชูชัย ประธานกรรมการบริหาร สายการบิน Wisdom Airways กล่าวว่า สายการบิน Wisdom Airways เปิดให้บริการในภาคเหนือเป็นหลัก โดยใช้เครื่องบิน Sessna Caravan แบบ 8 และ 12 ที่นั่ง ให้บริการ เส้นทาง เชียงใหม่–แม่ฮ่องสอน, ดอนเมือง–ปาย, น่าน และจากการที่ได้มีการประสานงานกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) จึงได้มีแผนธุรกิจที่จะเปิดเที่ยวบิน แม่สอด-เชียงใหม่-แม่สอดโดยจะเริ่มเปิดปฐมฤกษ์เที่ยวบินแรก ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยจะเริ่มในช่วงแรกสัปดาห์ละ 2 วัน เฉพาะในวันจันทร์และวันเสาร์ โดย ออกจาก
เชียงใหม่เวลา 14.35 น. ถึงแม่สอด 15.35 น. และออกจากแม่สอด 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ 16.50 น. ราคาค่าโดยสาร 1,890 บาท ซึ่งเราคาดหวังผู…

ประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย ประจำปี 2562

รูปภาพ
“ประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย”
8-9 เมษายน 2562 ณ วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก
     “เมืองสร้อย” ดินแดนแห่งอารยธรรม ประตู
สู่ล้านนา เมืองโบราณที่มีเรื่องราวยาวนาน ตำนานแห่ง
ลุ่มน้ำปิง และหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่จาก 99 วัดในเมืองสร้อย (อ.สามเงา จ.ตาก) ในขณะที่วัดอื่นๆ ถูกจมอยู่ใต้น้ำ มีตำนานเล่าว่า ก่อนนี้เป็นเมืองอุดม เป็นที่ราบกว้างใหญ่ พระยาอุตุม จึงได้สร้างเมืองขึ้น ประกอบกับมีชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านได้แวะพัก เมื่อชาวลั๊วทราบข่าว จึงได้นำ ดอกไม้ และอาหารมาถวาย ซึ่งดอกไม้บริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็น ดอกสร้อย พุทธองค์จึงนำพระเกศาให้ไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุไว้และเรียกว่า
"พระธาตุแก่งสร้อย" มาจนถึงปัจจุบัน
    ประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” นี้ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยคณะศิษย์หลวงปู่พระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562
07.00 น. แพเคลื่อนที่ออกจากหน้าเขื่อนภูมิพล
16.00…

14 กุมภา อำเภอสามเงา "อาสาพาเที่ยว" ประจำปี 2562 💓

รูปภาพ
อำเภอสามเงา เขื่อนภูมิพล องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานตาก  กำหนดจัดกิจกรรม  “14 กุมภา อำเภอสามเงาอาสาพาเที่ยว” ประจำปี 2562 โดย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่มีกิจกรรมในท้องถิ่นมากขึ้น และได้กำหนดจัดงานจดทะเบียนสมรส นี้ณ สำนักทะเบียนอำเภอสามเงา ที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งตรงกับวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) โดยมีกิจกรรม “1 วัน กับ 2 เรา ที่สามเงา เรามีรัก” จุดแรกแวะนมัสการพระพุทธไตรนิมิตแห่งวัดท่าปุย ทำบุญ ชมวิว ต่อด้วยเช็คอินที่เขื่อนตอนล่าง ท่องเที่ยว One day trip กับเขื่อนภูมิพล สุดสายน้ำปิง
ทั้งนี้ คู่สมรสสามารถขอจดทะเบียนสมรสล่วงหน้าได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอสามเงา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยให้เตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบ …