บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2016

“คืนความสุขให้คนพิเศษ” สิงหา...เที่ยวตาก รับรางวัลกับ ททท. สำนักงานตาก

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอมอบสิทธิพิเศษในเดือนสิงหาคม
เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง พระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ในโครงการ
“เที่ยวเมืองตาก สุขสดชื่น คืนความเยาว์ เล่าสู่กันฟัง”
นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก กล่าวว่า เดือนสิงหาคมถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองที่สำคัญของคนไทย เนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นี้ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองตลอดเดือนสิงหาคม และยังถือเป็นเดือนสำคัญในการที่คนไทยจะร่วมระลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างความรัก ความเข้าใจระหว่างกัน และฟื้นฟูสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันสำคัญต่อการสร้างรากฐานในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ต่อไป และจังหวัดตากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม ถือเป็นช่วง ฤดูแห่งความชุ่มฉ่ำของสายฝน พื้นที่กว่า 3 ส่วน 4 ของจังหวัดตากเต็มไปด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติส่งมอบความอุดมสมบูรณ์และอากาศบริสุทธิ์อีกครั้ง รวมถึงความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมตลอดจ…

ชวนไปเที่ยวชมดอกเทียน (เทียนปีกผีเสื้อ) ณ ดอยหัวหมด

รูปภาพ
ชวนไปเที่ยวชมดอกเทียน (เทียนปีกผีเสื้อ) ณ ดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก กันครับ
***ดอยหัวหมด อำเภออุ้มผาง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภออุ้มผาง นักท่องเที่ยวเที่ยวน้ำตกทีลอซูแล้ว ก่อนเดินทางกลับมักจะเที่ยวชมทิวทัศน์ดอยหัวหมด ซึ่งสามารชมวิวในแบบ 180 องศา ในช่วงเช้าเหมาะสำหรับไปยืนชมพระอาทิตย์ขึ้น ในช่วงหน้าฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน ดอยหัวหมดและบริเวณใกล้เคียง จะมีดอกเทียน เทียนปีกผีเสื้อ ออกดอกไปทั่วทั้งดอย ซึ่งดอกเที่ยนปีกผีเสือนี้ พบเฉพาะจังหวัดตาก และกาญจบุรี ขึ้นตามหินปูนที่โล่ง ระดับความสูง ตั้งแต่ 800-1,500 เมตร

ประเพณีบุญหลวงและผีตาโขน

รูปภาพ
ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีบุญหลวงและผีตาโขน วันที่ ๖-๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ วัดโพนชัย และบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ปีนี้พิเศษสุดกับการแสดงหน้ากากนานาชาติอาเซี่ยน+3 โดยมีประเทศที่เข้าร่วม 4 ประเทศ คิอ กัมพูชา เมียนมา ลาว และเกาหลี ต้องห้าม...พลาด พบกันในงานนะครับ