โพสต์

โพสต์แนะนำ

ตากเที่ยวได้ให้ด้วย ชวนคุณเที่ยว “น้ำตกทีลอซู”

รูปภาพ
 #ตากเที่ยวได้ให้ด้วย ชวนคุณเที่ยว “น้ำตกทีลอซู” น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สวยที่สุดในประเทศไทย ให้ได้ใจมากกว่าเดิม!!!!  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และมูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม จัดกิจกรรม Travel Good Big Green ภายใต้โครงการ ตากเที่ยวได้ให้ด้วย ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน  นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก กล่าวว่า น้ำตกทีลอซู ถือเป็นแม่เหล็กสำคัญทางการท่องเที่ยวแต่ในปัจจุบัน พบว่า ปริมาณป่าต้นน้ำในพื้นที่ลดลง และปัญหาขยะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน ททท. จึงได้จัดทำโครงการ ตากเที่ยวได้ ให้ด้วย เพื่อจุดประกายแนวคิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู ในการรับผิดชอบร่วมกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวแขกผู้มาเยือนและชุมชนเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสอดแทรก 3 กิจกรรมสำคัญ ให้กับนักท่องเที่ยวมาให้ความรัก แบ่งปันความสุข ช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน  1) กิจกรรม“เพาะต้นกล้าคืนชีวิ

ททท. สำนักงานตาก ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง

รูปภาพ
 #ตากเที่ยวได้ให้ด้วย    #โปรแกรม02 : ททท. สำนักงานตาก ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง นำนักท่องเที่ยว พกถุงผ้า ท่องเที่ยวสไตล์ Zero Waste ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ ล่องแพเที่ยวชมความงามของ น้ำตกสายรุ้ง Unseen Thailand และน้ำตกทีลอซู น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย  นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก กล่าวว่า น้ำตกทีลอซู ถือเป็นแม่เหล็กสำคัญทางการท่องเที่ยวแต่ในปัจจุบัน พบว่า ปริมาณป่าต้นน้ำในพื้นที่ลดลง และปัญหาขยะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน ททท. จึงได้จัดทำโครงการ ตากเที่ยวได้ ให้ด้วย เพื่อจุดประกายแนวคิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู ในการรับผิดชอบร่วมกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวแขกผู้มาเยือนและชุมชนเจ้าของพื้นที่ นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง กล่าวว่า ชมรมฯ มีจำนวนผู้ประกอบการในชมรม กว่า 30 ราย ร่วมจัดกิจกรรม Zero Waste โดยมีการแบ่งเวรเก็บขยะพลาสติกออกจากน้ำตกทีลอซูและลำน้ำแม่กลอง เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของเข

กิจกรรม “ยาเหลือใช้ต่อลมหายใจชีวิต”

รูปภาพ
 #ตากเที่ยวได้ให้ด้วย    #โปรแกรม01 : ททท. สำนักงานตาก ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง นำนักท่องเที่ยว "พกยาเหลือใช้" มาร่วมบริจาค ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง โดยมีนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ. รพ. อุ้มผาง มาช่วยเล่าเรื่องราวของโครงการ"ยาดหลือมข้ต่อบมหายใจชีวิต"  ซึ่งกิจกรรม “ยาเหลือใช้ต่อลมหายใจชีวิต” เป็นโครงการต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา ของ ททท. เป็นสื่อกลางในการรวบรวมยาเหลือใช้จากนักท่องเที่ยว และปัจจุบันพบว่า โรงพยาบาลอุ้มผาง ถือเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญในการเช็คอินของนักท่องเที่ยว ในการช่วยกันมาแบ่งความรักให้กับผู้ป่วย  นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาๆ มีปริมาณ “ยาขยะ” ที่ต้องถูกทิ้งไปโดยสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศกว่าหลายล้านบาท และยังมีผู้ป่วยทั้งสัญชาติไทยและผู้ไม่มีสัญชาติ ที่ไม่มีสวัสดิการของรัฐอยู่ในพื้นที่อำเภออุ้มผางและตามแนวชายแดนของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม จึงจัดโครงการ “ยาเหลือใช้ต่อ ลมหายใจชีวิต” จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนำยาเหลือใช้พกใส่กระเป๋ามา

จังหวัดตากจัดแถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2563

รูปภาพ
วันที่ 16 ต.ค. 2563  ที่พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก  เทศบาลเมืองตาก ร่วมกับ จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตาก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )  จัดแถลงข่าว งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2563 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  นายวรานนท์​ ยิ้มมงคล​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก ซึ่งเป็นประเพณีที่เริ่มต้นจากการละเล่นพื้นถิ่น ผ่านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการร่วมมืออย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนจนกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศและสากล คาดว่านักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาร่วมชมความงามความมหัศจรรย์ของสายน้ำปิง ต้นกำเนิดของงานกระทงสาย ทั้งนี้ จังหวัดตากได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี​ และที่สำคัญจังหวัดตากยังคงมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19​ อย่างเคร่งครัด นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ​ น

10 เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว “น้ำตกทีลอซู” น้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย

รูปภาพ
10 เรื่องน่ารู้ ก่อนเที่ยว “น้ำตกทีลอซู” น้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย  หากพูดถึงน้ำตกในประเทศไทย “น้ำตกทีลอซู” ต้องถูกกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆ  ในใจหลายๆ คน  เพราะเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดติดอันดับโลก และสวยที่สุดในประเทศไทย  แต่ อีกมุม ก็ถูกขึ้นชื่อถึงความท้าทายของการเดินทางสำหรับใครหลายๆ คน  เพราะระยะทางและเวลา รวมถึงเส้นทางเค้าก็ว่าโหดไม่ใช่น้อย  นอกจากด่านแรก  ที่ต้องเดินทางผ่านเขากว่า 1,219 โค้ง แล้ว ยังมีอีก 10 เรื่องราวของ “น้ำตกทีลอซู” ที่เราอยากให้เป็นข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง 1) ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว : 1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม ของทุกปี  น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก “ทีลอซู” เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า “น้ำตกดำ” ซึ่งคาดว่าเพี้ยนมาจาก “น้ำตกดัง” มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์  เป็นน้

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2563

รูปภาพ
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งในปีนี้ จัด 2 วันเองนะครับ ***โดย วันที่ 31 ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จะเริ่มเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ขบวนแห่เรือกระทงสาย ขบวนแห่สายกระทง ทั้ง 7 สาย พร้อมกัน ณ หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เวลา 18.30 น. เป็นการเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 9 พระองค์ ขบวนแห่เรือกระทงสาย ขบวนแห่สายกระทงทั้ง 7 สาย เวลา 19.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกัน ณ ปะรำพิธีนั่งชมขบวนแห่หน้าอาคารกิตติคุณ เวลา 19.20 น. ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึง ฯ ปะรำพิธีนั่งชมขบวนแห่หน้าอาคารกิตติคุณ  เวลา 21.00 น. พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ประดิษฐาน ณ เวทีกลางน้ำปิง เวลา 21.20 น. พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2563  *ประธาณคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานการจัดงาน *ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน -พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน 9 พระองค์ ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์และเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลป

K2 เต็นท์พักแรมของคนไทย

รูปภาพ
K2 เต็นท์พักแรมของคนไทย ที่อยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศ!! รับประกันตลอดอายุการใช้งาน ถูกออกแบบพัฒนาสำหรับนักเดินป่า ท่องเที่ยว และผจญภัยในภูมิประเทศและอากาศในเขตป่าฝน และดอยสูง สามารถกันน้ำได้100% ด้วยการออกแบบ Fly Sheet ให้คลุมทั้งตัวเต็นท์ไม่ต้องห่วงว่าฝนจะสาดเวลาฝนตกหนัก ด้วยเคลือบกันน้ำถึง 3500 MM จึงไว้วางใจได้ว่าจะไม่มีน้ำซึมหยดให้รบกวนใจเมื่อฝนตก ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย ถูกต้องตามหลักอากาศกลศาสตร์ทำให้สามารถ ต้านทานต่อลมกรรโชคแรง สายฝน ได้ อย่างดีเยี่ยม (บริการเคลือบกันน้ำฟรี ทุกๆ 2ปี ทางร้านบริการฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ) เต็นท์ด้านในออกแบบให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกถูกต้องตามหลักการยกตัวของความร้อน โดยการใช้ผ้าผสมผ้ามุ้งเป็นวัสดุในการผลิต ตัวมุ้งออกแบบถี่ พิเศษสามารถกันแมลงคุ้นได้เป็นอย่างดี เต็นท์นำเข้าบางตัวไม่สามารถกันได้ ** วัสดุที่นำมาทำพื้นเต็นท์เป็น PU เคลือบกันน้ำ 5500 mm สามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดี ที่ต่างจากเต็นท์ไทยทั่วๆ ไปตรงที่พื้นเต็นท์จะเป็นผ้ากระสอบที่มีน้ำหนักมาก มีตารางห่างทำให้เวลาใช้ไปแล้วมักจะทำให้ความชื้นหรือน้ำซึมเข้ามาได้ ( พื้นที่ชำรุดจากการใช้งานทางร้านบริกา