บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2015
รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจ มาสัมผัสเมืองน่าน นาน นาน นะ     กับกิจกรรม “10 กิจกรรมสร้างสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยว @น่าน” ตั้งแต่บัดนี้ – สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดน่าน   
 นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความต้องการแบ่งปันความสุขและประสบการณ์แก่คนอื่น ประกอบกับจังหวัดน่านมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีกิจกรรมที่สามารถตอบสนองการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ได้ ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่จึงได้จัด          “ 10 กิจกรรมสร้างสรรค์แบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยว @ น่าน” ภายใต้โครงการสร้างและแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว อยู่น่าน นานนานนะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและเพิ่มระยะเวลาการพำนักในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีการจัดทำแผ่นพับ “ 10 กิจกรรมสร้างสรรค์แบ่งปันประสบการ…