บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2016

กำหนดการการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๕๙

รูปภาพ
กำหนดการการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
***********************
วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา18.00 น. * ตั้งขบวนสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมกัน ณ ถนนกิตติขจร บริเวณอนุสาวรีย์ จอมพลถนอม กิตติขจร
เวลา 19.00 น. * เคลื่อนขบวนสืบสานประเพณีลอยกระทง "ประทีปทองส่องธารา เลิศราชาแห่งมหานที"
ไปยังถนนกิตติขจร ผ่านหน้าลานกระทงสาย จุดหยุดขบวนบริเวณหอนาฬิการิมน้ำปิง 1. ขบวนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก
2. ขบวนเทศบาลเมืองตาก/ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน 400 คน 3. ขบวน "ประทีปทองส่องธารา" (ขบวนกระทงยุคโบราณ ประทีปกาบกล้วย)
- ผู้เข้าร่วมขบวนถือประทีปกาบกล้วย ประกอบด้วย
* นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก จำนวน 100 คน
* นักเรียนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จำนวน 300 คน
* นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน 500 คน
* นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 300 คน
* นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จำนวน 400 คน
* นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคร…