บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2013

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง

รูปภาพ
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นประเพณีของชาวเมืองตากที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งแตกต่างจากการลอยกระทงทั่วๆ ไป โดยวัสดุที่ใช้ทำกระทงคือกะลามะพร้าวเป็นองค์ประกอบหลักของตัวกระทง