บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2016

เปิดมุมมองเถ้าแก่น้อยต่อยอดธุรกิจสู่ AEC ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “แอ๋วเหนือม๋วนไจ๋ ก้าวไกลสู่ AEC”

รูปภาพ
เปิดมุมมองเถ้าแก่น้อยต่อยอดธุรกิจสู่ AEC ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “แอ๋วเหนือม๋วนไจ๋  ก้าวไกลสู่ AEC” กิจกรรมสัมมนา “พิชิตตลาดเมียนมาร์ สร้างพันธมิตรเศรษฐกิจชายแดน“ พร้อมเดินทางสร้างเครือข่ายต้อนรับ AEC บนเส้นทางท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ตลาดเมียนมาร์ “เส้นทางแม่สอด - มะละแหม่ง - ไจท์โท - ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ” วันที่ 24 - 28  กุมภาพันธ์  2559  ( 5 วัน 4 คืน)   --------------------------------------------------------------------------------------              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตาก และ บริษัทโอเค ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ขอเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน รุ่นใหม่ผู้สนใจต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน โดยเฉพาะตลาดเมียนมาร์ ร่วมกิจกรรม “แอ๋วเหนือม๋วนไจ๋  ก้าวไกลสู่ AEC” เส้นทางแม่สอด - มะละแหม่ง - ไจท์โท - ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 24 - 28  กุมภาพันธ์  2559  (5 วัน 4 คืน) โดยมีกิจกรรม... กิจกรรมสัมมนา “พิชิตตลาดเมียนมาร์ สร้างพันธมิตรเศรษฐกิจชายแดน” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณกลินท์ สารสิน …

ขี่เสือชมช้าง ครั้งที่ 5

รูปภาพ
อบจ.ตาก กำหนดจัดประกวดกล้วยไม้ "ขี่เสือชมช้าง" เพื่อลดการเก็บกล้วยไม้จากป่า เกิดการแข่งขันการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และมีการปรับปรุงสายพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย โดยกำหนดให้ผู้สนใจส่งกล้วยไม้ ในวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา13.00-16.00น. และวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. วันที่ 29-31 มกราคม 2559 เปิดให้ชมกล้วยไม้ ณ บริเวณสนามกี ฬา อบจ.ตาก

หกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย -เมียนมา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2016

รูปภาพ
หอการค้าจังหวัดตาก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก  ได้กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2016”  ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559  ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีใจรักในการปั่นจักรยาน เข้าร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2016 ในวันเสาร์ที่13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพร้อมกันที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายพร้อมกับท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา  ถือว่าเป็นงานมหกรรมปั่นจักรยานประจำปีของจังหวัดตาก ซึ่ง 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว

ปีใหม่นี้ กินข้าวใหม่ม้ง อ.พบพระ จ.ตาก 10-16 ม.ค. 2559 ณ สวนสาธารณะเกาะกลางบ้านป่าคา อ.พบพระ จ.ตาก

รูปภาพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวมอยู่บนแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ อ.พบพระ
จ.ตาก ที่นี่...คงไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไปสำหรับนักเดินทางที่ยังคงเสาะแสวงหาความเงียบสงบ ความงดงามแห่งธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์แห่งผลผลิตการเกษตร และความหลากหลายของวัฒนธรรมชนเผ่า...
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชนเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่ใน
อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งได้อพยพมาจาก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ก่อนมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ชาวม้งได้แบ่งออกเป็น ชาวม้งขาว และชาวม้งดำหรือม้งเขียว โดยสังเกตจากการแต่งกายที่แตกต่างกัน แต่ยังคงรูปแบบและวิถีชีวิตที่เป็นแก่นแท้ได้อย่างงดงาม ซึ่งในทุกๆ ปี จะมีประเพณี “กินข้าวใหม่ม้ง” เพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ชาวม้งได้มีโอกาสมาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักร่วมกัน มีการแสดง การละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกิดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่วันนี้พร้อมแล้วจะให้นักเดินทางได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องราวของชาวม้ง.