บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2015

ปั่นรักษ์ริมเล ยกทะเลขึ้นบก (Ranong Festival)

รูปภาพ
ระนองหรือเมืองแร่นอง จังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน เป็นจังหวัด             ที่มีมนต์เสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากจังหวัดระนองประกอบ ไปด้วย ภูเขา น้ำตก และทะเล  ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์           รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
                   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานชุมพร  จึงร่วมกับจังหวัดระนอง  และบริษัท บี เอส ไอ จำกัด  กำหนดจัดกิจกรรม

จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2015

รูปภาพ
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมโครงการ จักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2015 ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – จังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์

อบรมการใช้อาวุธยิงปืน รุ่นที่10/58 ตาก

รูปภาพ