บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2017

วันช้างไทย บ้านปูเต้อ ปี 2560

รูปภาพ
๑๓ มีนาคม ของทุกปี ตรงกับ “วันช้างไทย” เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุก ๆ วันที่ ๑๓ มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย “ช้าง” เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียว แต่สมัยปัจจุบัน คนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยลดลงไปทุกขณะ จนช้างถูกนำไปเร่ร่อนหาผลประโยชน์โดยควาญช้าง และล้มตายเป็นจำนวนมากขึ้นทุกที
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก สนับสนุนการอนุรักษ์ในวันช้างไทย ในการสนับสนุนการจัดงาน “วันช้างไทย ณ บ้านปูเต้อ”

น้ำตกทีลอเล สายน้ำผจญภัยในป่าใหญ่

รูปภาพ
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ใช่เพียงแต่จะมีน้ำตกทีลอซู ที่ยิ่งใหญ่น่าเที่ยวเท่านั้น สำหรับนักนิยมธรรมชาติ การได้ล่องเรือยางระยะทางที่ยาน ถึง 6ชม. ผจญคลื่นและแก่งต่างๆ มากมาย และแรมคืนกลางไพร เพื่อไปชมน้ำทีลอเลที่สวยงาม

       น้ำตกทีลอเล อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก เป็นน้ำตกที่อยู่บนโตรกผา มีลักษณะเป็นเพิงผาคล้าย ถ้ำริมลำน้ำแม่กลอง โดยมีลำธารน้ำสายใหญ่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันตกลงสู่ลำน้ำแม่กลอง สูง 80 เมตร ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม น้ำตกทีลอเลเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางผจญภัยและศึกษาธรรมชาติ
       การเดินทาง ใช้เส้นทางสายอุ้มผาง-บ้านปะละทะ เริ่มต้นจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะด้วยการล่องเรือยางไปตามลำน้ำแม่กลอง

ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา " ครั้งที่ 18 ประจำปี 2017 "

รูปภาพ
ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอเชิญประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีใจรักในการปั่นจักรยาน ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายพร้อมกับการท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีมหกรรมปั่นจักรยานประจำปีของจังหวัดตาก 1 ปี มีเพียง 1 ครั้ง ที่นักปั่นจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม วัดวาอารามที่สวยงามของจังหวัดเมียวดี รวมทั้งเยี่ยมชมเจดีย์พระเขี้ยวแก้ว (เจดีย์ชเวดากองจำลอง) ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยผลัดถิ่น หมู่บ้านห้วยส้าน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา
อัตราค่าสมัคร
-เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 200 บาท
- ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 300 บาท