บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2016

งาน “ตากสินมหาราชานุสรณ์” ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

รูปภาพ
วันเวลาล่วงเลยผ่าน...หนึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว การหาของขวัญแทนความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดปี...การส่งความสุข การได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง การได้อยู่พร้อมเพรียงกันในครอบครัวใหญ่อันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของคนไทย ดูจะเป็นคำตอบเดียวที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงในวันที่ก้าวข้ามผ่านปีที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ด้วยกัน…และการเดินทางท่องเที่ยวยังคงส่งความสุขให้กับเราเสมอมา...
เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เวียนมา
พบบรรจบกันอีกครั้ง ต้อนรับเข้าสู่ปีระกา (พ.ศ. 2560) ในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอเชิญคุณเที่ยวงาน “ตากสินมหาราชานุสรณ์” ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก

อำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน

รูปภาพ
แขวงทางหลวงตากที่ 1 อ.เมือง จ.ตาก ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 เพื่อมุ่งเน้นลดอุบัติเหตุบนทางัหลวง อำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 - วันที่ 4 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้


กำหนดการการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๕๙

รูปภาพ
กำหนดการการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
***********************
วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา18.00 น. * ตั้งขบวนสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมกัน ณ ถนนกิตติขจร บริเวณอนุสาวรีย์ จอมพลถนอม กิตติขจร
เวลา 19.00 น. * เคลื่อนขบวนสืบสานประเพณีลอยกระทง "ประทีปทองส่องธารา เลิศราชาแห่งมหานที"
ไปยังถนนกิตติขจร ผ่านหน้าลานกระทงสาย จุดหยุดขบวนบริเวณหอนาฬิการิมน้ำปิง 1. ขบวนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก
2. ขบวนเทศบาลเมืองตาก/ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน 400 คน 3. ขบวน "ประทีปทองส่องธารา" (ขบวนกระทงยุคโบราณ ประทีปกาบกล้วย)
- ผู้เข้าร่วมขบวนถือประทีปกาบกล้วย ประกอบด้วย
* นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก จำนวน 100 คน
* นักเรียนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จำนวน 300 คน
* นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน 500 คน
* นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 300 คน
* นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จำนวน 400 คน
* นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคร…

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สืบสานงานประเพณีทัองถิ่น วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2559

รูปภาพ
จังหวัดตาก อบจ.ตาก เทศบาลเมืองตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เชิญร่วมงานประเพณี “ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง มีรูปแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกสืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตาก การแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
สำหรับปีนี้ จังหวัดตาก ได้กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1000 ดวง เพื่อสืบสานงานประเพณีทัองถิ่น ระหว่างวันที่12-14 พฤศจิกายน 2559 ณ ริมสายธาร ลานกระทงสาย ริมแม่น้ำปิง อ.เมือง จ.ตาก
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ
2. เพื่อจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงสายฯ ของประชาชนชาวจังหวัดตากให้คงอยู่

ประกาศๆๆ ในปีนี้ งดจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จัวหวัดตาก ประจำปี 2559

รูปภาพ
**** ประกาศๆๆ ในปีนี้ งดจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จัวหวัดตาก ประจำปี 2559 ****


 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก เชิญร่วมงานประเพณี “ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง มีรูปแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตาก การแข่งขันกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จะแตกต่างจากจังหวัดอื่น นั่นคือ ในคืนวันแรกของการจัดงานจะมีขบวนแห่กระทงของชาวบ้านซึ่งแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย กระทงขนาดใหญ่ เรียกว่า กระทงนำ พร้อมด้วย กระทงกะลา และกระทงปิดท้าย ซึ่งทุกอย่างล้วนประดิษฐ์อย่างวิจิตรงดงาม แสดงถึงความพร้อมในการแข่งขันในวันถัดไป...

สำหรับปีนี้ “งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
๒๐๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก
กำหนดการรายละเอียดคร่าวๆ มีดังต่อไปนี้…

เปิดเส้นทางเดินรถเข้าสู่ “น้ำตกทีลอซู” 1 ตุลาคม 2559

รูปภาพ
เปิดเส้นทางเดินรถเข้าสู่  “น้ำตกทีลอซู”  1 ตุลาคม 2559  ตามที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ประกาศปิดเส้นทางเดินรถจากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวง ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อรักษาสภาพเส้นทาง และเพื่อเป็นการพักฟื้นผืนป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ประกาศเปิดให้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้ใน   วันที่ 1 ตุลาคม 2559 นี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์เข้าสู่ตัวที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้เลย แต่รถยนต์ที่นำเข้าไปต้องเป็นรถกระบะ หรือรถที่ขับคลื่นสี่ล้อเท่านั้น(รถเก๋ง / รถตู้ห้ามเข้า) นักท่องเที่ยวที่จะไปชื่นชมความงามของน้ำตกทีลอซูในฤดูนี้ มีให้เลือก 2 ทางให้เลือกคือ นำรถขับเข้าไปที่ทำ

Loi Krathong Sai 1,000 Floating Lanterns Royal Trophy 2016

รูปภาพ
Celebrate Tak Province’s Thainess in
Loi Krathong Sai 1,000 Floating Lanterns Royal Trophy 2016

12-17 November 2016
On the banks of the Ping River, Rattanakosin 200 years Bridge, Tak Province

A tranquil oasis off the mainstream tourist track, Tak province looks forward to welcoming visitors with warm Thai hospitality and a unique culture like no other this November.

Known as Thailand’s western frontier to Myanmar and gateway to the Northern provinces, Tak is home to the unique ‘Loi Krathong Sai’ floating lantern festival. A source of pride for the province, the illuminating night time celebration marks the full moon on the 12th month in the Thai traditional calendar. Held on the Ping River, the festival represents the area’s unique cultural heritage, and local wisdom passed down from generation to generation.

“คืนความสุขให้คนพิเศษ” สิงหา...เที่ยวตาก รับรางวัลกับ ททท. สำนักงานตาก

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอมอบสิทธิพิเศษในเดือนสิงหาคม
เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง พระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ในโครงการ
“เที่ยวเมืองตาก สุขสดชื่น คืนความเยาว์ เล่าสู่กันฟัง”
นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก กล่าวว่า เดือนสิงหาคมถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองที่สำคัญของคนไทย เนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นี้ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองตลอดเดือนสิงหาคม และยังถือเป็นเดือนสำคัญในการที่คนไทยจะร่วมระลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างความรัก ความเข้าใจระหว่างกัน และฟื้นฟูสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันสำคัญต่อการสร้างรากฐานในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ต่อไป และจังหวัดตากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม ถือเป็นช่วง ฤดูแห่งความชุ่มฉ่ำของสายฝน พื้นที่กว่า 3 ส่วน 4 ของจังหวัดตากเต็มไปด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติส่งมอบความอุดมสมบูรณ์และอากาศบริสุทธิ์อีกครั้ง รวมถึงความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมตลอดจ…

ชวนไปเที่ยวชมดอกเทียน (เทียนปีกผีเสื้อ) ณ ดอยหัวหมด

รูปภาพ
ชวนไปเที่ยวชมดอกเทียน (เทียนปีกผีเสื้อ) ณ ดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก กันครับ
***ดอยหัวหมด อำเภออุ้มผาง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภออุ้มผาง นักท่องเที่ยวเที่ยวน้ำตกทีลอซูแล้ว ก่อนเดินทางกลับมักจะเที่ยวชมทิวทัศน์ดอยหัวหมด ซึ่งสามารชมวิวในแบบ 180 องศา ในช่วงเช้าเหมาะสำหรับไปยืนชมพระอาทิตย์ขึ้น ในช่วงหน้าฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน ดอยหัวหมดและบริเวณใกล้เคียง จะมีดอกเทียน เทียนปีกผีเสื้อ ออกดอกไปทั่วทั้งดอย ซึ่งดอกเที่ยนปีกผีเสือนี้ พบเฉพาะจังหวัดตาก และกาญจบุรี ขึ้นตามหินปูนที่โล่ง ระดับความสูง ตั้งแต่ 800-1,500 เมตร

ประเพณีบุญหลวงและผีตาโขน

รูปภาพ
ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีบุญหลวงและผีตาโขน วันที่ ๖-๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ วัดโพนชัย และบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ปีนี้พิเศษสุดกับการแสดงหน้ากากนานาชาติอาเซี่ยน+3 โดยมีประเทศที่เข้าร่วม 4 ประเทศ คิอ กัมพูชา เมียนมา ลาว และเกาหลี ต้องห้าม...พลาด พบกันในงานนะครับ

“การแข่งขันจักรยาน เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

รูปภาพ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และจังหวัดตาก ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงถ้วยเกียรติยศประดับตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงาน “เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติครั้งที่ 15 ประจำปี 2559” ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก
กิจกรรมหลัก ได้แก่
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
- จักรยานรณรงค์ (ออกกำลังกายวันนี้สุขภาพดีเพื่อพ่อ) จุดปล่อยตัว : ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก เส้นทางรอบตัวเมืองตาก ปล่อยตัวเวลา 15.00 น.
วันที่ 27 สิงหาคม 2559

แกงมะแฮะ ข้าวเกรียบทอด

รูปภาพ
แกงมะแฮะ ข้าวเกรียบงาทอด เป็นแกงที่หารับประทานได้ในจังหวัดตากเท่านั้น แกงมะแฮะนิยมรับประทานกับข้าวเกรียบงาปิ้งหรือทอด ถ้าไม่มีให้ใช้ข้าวเกรียบกุ้งแทนก็ได้ เมล็ดมะแฮะจะมีรสชาติดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนั้นเมล็ดไม่ค่อยอร่อย

“ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก” 18-19 มิถุนายน 2559

รูปภาพ
ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมธาตุ และบวงสรวงขอพรเทวดาในการเริ่มฤดูทำนา ประเพณีดังกล่าวจะกระทำในวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำ เดือนเก้าเหนือ ในแต่ละปีวันที่และเดือนไม่ตรงกัน เพราะนับตามปฏิทินล้านนา จะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ของทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ผู้คนที่ศรัทธาในองค์พระบรมสารีริกธาตุจะจัดเตรียมเครื่องคาว หวาน ธูป เทียน ดอกไม้ตกแต่งประดับประดาสวยงาม 

มารวมกันบริเวณเชิงสะพานบุญและเคลื่อนขบวนไปตามสะพานบุญ ขึ้นสู่บันไดนาคผ่านประตูไปยังองค์พระธาตุ บูชาเครื่องสักการะขอพรให้การทำนาลุล่วงไปด้วยดี ฝนตกตามฤดูกาลในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า เหล่าร่างประทับทรงจะจัดชุมนุมเทพยดาบริเวณศาลเจ้าพ่อขุน และเจ้าพ่อคงคำ ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกขององค์พระธาตุ เพื่อเป็นการบูชาสักการะเหล่าเทพยดาและขอพรให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวนาในการเริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา เมื่อเสร็จพิธีบูชาเสร็จสิ้น มีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาองค์พระธาตุ 

ดอยสอยมาลัย หลังคาเมืองตาก

รูปภาพ
ดอยสอยมาลัย เป็นยอดเขาสูงที่สุดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ยอดดอยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,600 เมตร จากยอดดอยสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลได้ และมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ สลาแมนเดอร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จิ้งจกน้ำ เป็นสัตว์น้ำดึกดำบรรพ์ที่หายาก ลักษณะคล้ายจิ้งจก ลำตัวสีชมพู สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าสนเมืองหนาว มีจุดชมวิวทะเลหมอกในยามเช้า ช่วงปลายฝนต้นหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคมเป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์พักแรมได้บริเวณที่ทำ การฯ โดยจะต้องขออนุญาตที่หน่วยพิทักษ์ป่ากิ่วสามล้อก่อนขึ้นดอยสอยมาลัยทุกครั้ง สอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยพิทักษ์ป่ากิ่วสามล้อ 08 6735 9529

ปั่นจักรยาน “ย้อนรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

รูปภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปั่นจักรยาน “ย้อนรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นพระยาตาก และได้กอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า ครั้งที่ 2 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลอดจนเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ถ้ำแม่อุสุ "โรงละครใต้พิภพ"

รูปภาพ
ถ้ำแม่อุสุ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าสองยางไปทางเหนือ 12 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 105 สายแม่สอด- แม่สะเรียง เลยหลักกิโลเมตรที่ 94 ไปเล็กน้อย จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร การเดินทางเข้าไปชมถ้ำจะต้องเดินลุยไปตามลำห้วยแม่อุสุ ช่วงฤดูฝนไม่สามารถเข้าชมถ้ำได้ เนื่องจากระดับน้ำในลำธารสูงมาก ภายในถ้ำกว้างใหญ่ เพดานสูง อากาศโปร่ง มีหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามมาก ทางด้านทิศตะวันตกของตัวถ้ำจะพบโพรงหินขนาดใหญ่ ในช่วงบ่ายจะปรากฎความสว่างเหมือนมีลำแสงของสปอตไลท์ส่องเข้ามา

งานบุญขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ)

รูปภาพ
งานบุญขึ้นธาตุเดือนเก้า วันที่ 18 มิถุนายน 2559 จัดขึ้นเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือนเก้า ชาวเหนือ ซึ่งตรงกับเดือนเจ็ดของภาคกลาง ประมาณเดือนมิถุนายน แต่บางปี อาจคาบเกี่ยวขึ้นมาถึงเดือนพฤษภาคม วัดพระบรมธาตุ อันเป็นสถานที่สืบสานประเพณีนี้มาแต่โบราณ ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

“กิจกรรมจักรยานเขื่อนพ่อ สู่เขื่อนแม่” เส้นทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก – เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ 17-19 มิถุนายน 2559

รูปภาพ
“กิจกรรมจักรยานเขื่อนพ่อ สู่เขื่อนแม่” เส้นทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก – เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ 17-19 มิถุนายน 2559

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเขื่อนพ่อ
สู่เขื่อนแม่ ภายใต้โครงการ “เที่ยวตากหัวใจสีเขียว”
ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559...
กำหนดการ
วันที่ 17  มิ.ย 59
07.00 น. พร้อมกันที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
07.30 น. พิธีปล่อยขบวนจักรยาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปั่นท่องเที่ยวในเส้นทางอำเภอเมือง-เขื่อน
ภูมิพล ชมความงามของวิวทิวทัศน์บนสันเขื่อนภูมิพล

โรตีโอ่ง แม่สอด

รูปภาพ
โรตีโอ่งนี้ได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่นิยมมานั่งทานกันในตอนเช้า โรตีโอ่งนี้มีมีวิธีการทำที่แปลกตา ด้วยการนำแป้งแบบเดียวกันกับที่ทำปาท่องโก๋ไปแปะไว้ที่โอ่งที่ร้อนด้วยเตาไฟ ทิ้งไว้ซักพักแป้งจะสุกและพองออกอย่างเห็นได้ชัด ด้านนอกจะกรอบ ส่วนด้านในจะนิ่มๆ กินคู่กับชา กาแฟ โดยเฉพาะถ้ากินคู่กับชาพม่าร้อนๆ ยิ่งเข้ากันดีสุด ๆ  โรตีโอ่งนี้จะถูกเสิร์ฟมาพร้อมกับนมข้นหวาน กินโรตีโอ่งร้อนๆ จิ้มกับนมข้นหวานก็ยิ่งเข้ากันได้ดีเลย
หน้าปศุสัตว์ ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. 089 7042245

เที่ยวอุ้มผางฤดูฝน

รูปภาพ
เชิญเที่ยวอุ้มผางฤดูฝนจากการที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ปิดเส้นทางเดินรถเข้าน้ำตกทีลอซู จากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30  กันยายน 2559 เนื่องจากเป็นฤดูฝน การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นการพักฟื้นผืนป่าให้สัตว์ป่าออกหากินและขยายพันธุ์โดยไม่ถูกรบกวน

ฮักนะแม่กาษา

รูปภาพ
“ฮักนะแม่กาษา” หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ที่รวมตัวจัดสรรพื้นที่ในหมู่บ้านตั้งกลุ่ม “ฮักนะแม่กาษา” โดยการรวมตัวของชาวบ้าน หมู่ 2 , หมู่ 6 , หมู่ 11 , หมู่ 13 หมู่ 14 และหมู่ 16 มีนายสมเกียรติ ทิยอม กำนันตำบลแม่กาษา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน มีนายประพันธ์ สันตะวัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และนางสาววรรณิสา ใจเถิน ประธานกลุ่มฮักแม่กาษา ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ในตำบลแม่กาษา มีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนประกอบด้วย น้ำพุร้อนแม่กาษา , โป่งคำรามบ่อโคลน ทั้งสองแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องน้ำแร่น้ำร้อนที่สามารถแช่แล้วรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนัง โรคกระดูก สามารถบำบัดบรรเทาโรคได้ ยังมีถ้ำแม่อุษา อยู่เนินเขาติดกับหมู่บ้าน มีที่พักแบบโฮมสเตย์ หากนักท่องเที่ยวมาพัก จะต้อนรับโดยการแสดงของชมรมผู้สูงอายุรวมใจ จะแสดงตีกลองสะบัดชัย และ ฟ้อนดาบ มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และเรียนรู้สืบสานรากฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ

ปิดเส้นทางเดินรถเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู

รูปภาพ
****ประกาศ*****

             ปิดเส้นทางเดินรถเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เตรียมปิดเส้นทางรถยนต์เข้าสู่น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2559 เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นฤดูฝน ไม่เหมาะกับการเดินทางด้วยยานพาหนะ และเพื่อพักฟื้นธรรมชาติและสัตว์ป่า หากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทาง ต้องเดินด้วยเท้าเท่านั้น (หรือหากมีฝนมากอาจปิดยาวถึงเดือนพฤศจิกายน) เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นฤดูฝน การสัญจรต้องใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นและเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งหากมีการอนุญาตให้ยานพาหนะเข้า-ออกน้ำตกทีลอซู จะส่งผลเกิดความเสียหายแก่เส้นทางในการส่งกำลังบำรุง อีกทั้งยังเป็นการพักฟื้นผืนป่า ให้สัตว์ป่าออกหากินและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติโดยไม่ถูกรบกวน และหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ยังมีความประสงค์และต้องการเข้าไปยังบริเวณน้ำตกทีลอซู เนื่องจากมีความจำเป็นจะใช้เส้นทางดังกล่าว ก็สามารถทำได้แต่ต้องใช้วิธีการเดินทางด้วยการเดินเท้าเท่านั้น โดยจะมีการเปิดใช้เส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซูอีกครั้ง ในวันที่ 1 ต.ค. 59 (หรือตามประกาศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง)

52 ปี เขื่อนภูมิพล ยักษ์ใหญ่ที่ไม่เคยหลับ

รูปภาพ
ใต้ฐานเขื่อนสูงเท่าตึก 50 ชั้น เครื่องจักรขนาดใหญ่ 8 ตัวทำงานเงียบงัน แม้ผลัดกันหยุดพักบ้าง แต่ทั้งหมดไม่เคยหยุดทำ "หน้าที่" เลยตลอด 52 ปี
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี ขณะที่ผลิตไฟฟ้าได้ 53,800 กิโลวัตต์ เท่านั้น แม้จะซ่อมแซมโรงไฟฟ้าที่ถูกระเบิดเสียหายเมื่อตอนสงคราม และติดตั้ง เครื่องผลิตไฟฟ้าเพิ่มก็ยังไม่เพียงพอ รัฐบาลสมัยนั้นจึงก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นที่ลำน้ำปิง อ.สามเงา จ.ตาก เรียกว่า "โครงการยันฮี" ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปรมาภิโธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า "เขื่อนภูมิพล"
วันที่ 17 พฤษภาคม 2507 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน และส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเป็นครั้งแรก

สีสัน และพันธุ์ไม้ อาหารดี ผลิตภัณฑ์ ชายแดนใต้ (จ.ตาก)

รูปภาพ
สีสัน และพันธุ์ไม้
อาหารดี ผลิตภัณฑ์ ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 59  ณ ถนนพหลโยธิน ข้างสำนักงานทางหลวงตาก

วันหยุดนี้ จะไปเที่ยวไหนดี เที่ยวไทยซิครับ "ไทยเที่ยวไทย"

รูปภาพ
วันหยุดนี้ จะไปเที่ยวไหนดี เที่ยวไทยซิครับ ทั่วเมืองไทยมีที่เที่ยวมากมาย ยิ่งเที่ยวยิ่งได้ ด้วยวิธีง่ายๆ ถ่ายรูปทุกใบเสร็จที่ใช้จ่ายเรื่องท่องเที่ยวหรือ check in ณ สถานที่ท่องเที่ยว สแกน QR Code ไม่กี่ขั้นตอน ก็สามารถร่วมสนุกได้ รวมมูลค่ากว่า 12.5 ล้านบาท ‪#‎ไทยเที่ยวไทย‬‪#‎ยิ่งเที่ยวยิ่งได้‬
https://www.thailandhero.com/


เชิญชวนคนไทย ออกไปเที่ยววิถีไทยในสไตล์ของตัวเอง

รูปภาพ
ปี 2559 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อยากเชิญชวนคนไทย ออกไปเที่ยววิถีไทยในสไตล์ของตัวเอง จะขึ้นเขา ล่องใต้ ไปเที่ยวทะเล ดูป่า แวะน้ำตก เยี่ยมชมวัดทำบุญ หรือตระเวนกินของอร่อยในทุกภาค จะไปคนเดียว ไปเป็นคู่ หรือลองไปกับคนที่ไม่รู้จักบ้าง จะไปแบบไหนก็เก๋ไก๋ไม่เหมือนกัน หรือถ้าคิดที่เก๋ๆไม่ออก หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.เก๋ไก๋ไม่เหมือนกัน.com/

น้ำตกทีลอซู

รูปภาพ
น้ำตกทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ แต่เดิมชาวกะเหรี่ยงเรียกน้ำตกนี้ว่า น้ำตกทีลอชู ที่แปลว่าน้ำตกที่ยิ่งใหญ่  ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขตฯ 1.5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นน้ำตกเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 900 เมตร เกิดจากลำน้ำห้วยกล้อท้อทั้งสายที่ไหลแผ่ปกคลุมพื้นที่หน้าผากว้างกว่า 500 เมตร ก่อนที่จะทะยานลงสู่หน้าผาสูงชันลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สูงกว่า 300 เมตร เสียงดังกึกก้องบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่จนชาวกะเหรี่ยงให้สมญานามว่า  น้ำตกทีลอชู (น้ำตกใหญ่) รายล้อมไปด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์เป็นน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่และสวยที่สุดในเมืองไทย น้ำใสสะอาด ฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกสวยที่สุด การเดินเที่ยวชมน้ำตกแต่ละชั้นต้องเดินผ่านสายน้ำขึ้นไป จึงควรใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ      

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 "เทศบาลเมืองตาก"

รูปภาพ
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
ในวันพุธ ที่ 13 เมษายน 2559
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
- 06.00 น. พิธีอันเชิญพระพุทธรูปแสนทองจากวัดมณีบรรพตวรวิหาร
- 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษูสงฆ์ จำนวน 108 รูป
- 07.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รักษาการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธษนในพิธีจุดเทียนธูป บูชารัตนตรัย // พระภิกษุ 9 รูปเจริญพุทธมนต์ // พระภิกษุสงห์ 99 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง

งานมหาสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่ชุมชน

รูปภาพ
กำหนดการ งานมหาสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่ชุมชน
โครงการอนุรักษษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมืองตาก ประจำปี 2559
ณ ริมหาดทรายมองแม่ปิงเมืองตาก ตำบลป่ามะม่วง
วันที่ 12-13 เมษายน 2559
**วันที่ 12 เมษายน 2559**
- 10.00 – 17.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชกมวยทะเล, ชักเย่อ, วิ่งกระสอบ, ปีนเสาน้ำมัน, วิ่งเปี้ยวทะเล, ฮูล่าฮูปทะเล) // กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด // กิจกรรมสาธิตการทำอาหารและขนมพื้นบ้าน (แกงบอน, แกงหัวตาล, ขนมข้าวยาคู)

งานประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย

รูปภาพ
งานประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย
วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย งานนี้จะจัดขึ้นช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี
ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2559
“เมืองสร้อย” ดินแดนแห่งอารยธรรม ประตู
สู่ล้านนา เมืองโบราณที่มีเรื่องราวยาวนาน ตำนานแห่ง
ลุ่มน้ำปิง และหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่จาก 99 วัดในเมืองสร้อย (อ.สามเงา จ.ตาก) ในขณะที่วัดอื่นๆ ถูกจมอยู่ใต้น้ำ มีตำนานเล่าว่า ก่อนนี้เป็นเมืองอุดม เป็นที่ราบกว้างใหญ่ “พญาอุตุม” หรือ “พญาอุตมราช” จึงได้สร้างเมืองขึ้น ประกอบกับมีชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านได้แวะพัก เมื่อชาวลั๊วทราบข่าว จึงได้นำ ดอกไม้ และอาหารมาถวาย ซึ่งดอกไม้บริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็น ดอกสร้อย พุทธองค์จึงนำพระเกศาให้ไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุไว้และเรียกว่า "พระธาตุแก่งสร้อย" มาจนถึงปัจจุบัน
ประเพณี “ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” นี้ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยคณะศิษย์หลวง
ปู่พระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2559

แม่โจ้ตาก เกษตรแฟร์

รูปภาพ
ขอเชิญเที่ยวงาน "แม่โจ้ตาก เกษตรแฟร์" 6-10 เมษายน 2559 
ณ บริเวณข้างศูนย์สร้างทางตาก อ.เมือง จ.ตาก

9 วันหรรษา มหาสงกรานต์ จ.ตาก

รูปภาพ
9-17 เมษายน 2559
- 9-14 เม.ย. 59 กิจกรรมประกวดราชสีห์ผู้สง่างาม, ประกวดทายาทราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน และรดน้ำดำหัวราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณ
- 13-14 เม.ย. 59 ตักบาตรพระสงฆ์บนสะพานตากสินฯ
- 15 เม.ย. 59 เปิดตัวผู้เข้าประกวดมิสสงกรานต์ 2 แผ่นดิน ตาก-เมียวดี ณ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
- 16 เม.ย. 59 ขบวนแห่มหาสงกรานต์ 2 แผ่นดิน และการประกวดมิสสงกรานต์ 2 แผ่นดิน ตาก-เมียวดี
- 17 เม.ย. 59 สรงน้ำเสริมมงคลวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tak.go.th

ควงคุณเพื่อนมาแอ่วเหนือม่วนกัน ฟันฟันฟินฟินอิน ‘ตาก’ ไปกับ ททท. และคอสโมฯ (สมัครเลย!)

รูปภาพ
ได้เวลาบ้ายบายคอมพิวเตอร์ แล้วมุ่งหน้าสู่การเดินทางที่จะเป็นการรีชาร์จความสุขของสาวๆ และเพื่อนซี้ให้เต็ม 100% ณ จังหวัด ‘ตาก’ เมืองแห่งขุนเขาและภูมิปัญญาแห่งคนรุ่นเก่าที่ยังอบอวลอยู่ในบรรยากาศอย่างน่าหลงใหล มาสโลว์ไลฟ์ใช้ชีวิตไปแบบช้าๆ แต่เปี่ยมสุขกับเราซิคะ เราจะพาคุณไปเอง!

         เต็มอิ่มกับ 3 วัน 2 คืน ที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับบ้านเมืองที่เปี่ยมไปด้วยมนต์ขลัง เริ่มจากสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตะเวนชิมเหล่าอาหารจานเด็ดของเมืองตาก ปั่นจักรยาน Bike Rally ไปตรอกบ้านจีนและสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ค้นสัญลักษณ์ที่แฝงอยู่ระหว่างทางเพื่อลุ้นรับของรางวัลกลับบ้าน ก่อนจะปิดท้ายด้วยการขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์บนดอยมูเซอ ร่วมรับประทานที่ทำมาจากผักและผลไม้สดๆ จากไร่ และสนุกกับปาร์ตี้รอบกองไฟชมการแสดงจากชาวเขาเผ่าลีซอไปพร้อมๆ กัน!

ระเบิดหินดอยรวก

รูปภาพ
ระเบิดหินดอยรวก เพื่อขยายทางทางแผ่นดินหมายเลข 12 สายตาก แม่สอด เป็น 4 เลน ระหว่างวันที่ 1มีนาคม-30พฤศจิกายน2559

ประชาชนควรเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดดอยรวก ในช่วงเวลา 09.30-10.00น.ของทุกวัน

คนรักช้าง "13 มีนาคม วันช้างไทย"

รูปภาพ
๑๓ มีนาคม ของทุกปี ตรงกับ “วันช้างไทย” เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุก ๆ วันที่ ๑๓ มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย “ช้าง” เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียว แต่สมัยปัจจุบัน คนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยลดลงไปทุกขณะ จนช้างถูกนำไปเร่ร่อนหาผลประโยชน์โดยควาญช้าง และล้มตายเป็นจำนวนมากขึ้นทุกที
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก สนับสนุนการอนุรักษ์ในวันช้างไทย ในการสนับสนุนการจัดงาน “วันช้างไทย ณ บ้านปูเต้อ”

งาน “ปีใหม่ 5 ชนเผ่า ชาวดอยมูเซอ” ปี2559

รูปภาพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวมกันอยู่ในที่สูง บนเส้นทาง 105 ตาก-แม่สอด
      “ดอยมูเซอ” คือ สถานที่ที่อยู่อาศัยของชาวเขา 5 ชนเผ่า ได้แก่ ชาวม้ง ชาวลีซอ ชาวกะเหรี่ยง ชาวมูเซอดำ และชาวมูเซอเหลือง ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี บนดอยมูเซอแห่งนี้ ชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าต่างขะมักเขม้นและมีความสุขกับการเตรียมงานรื่นเรงของพวกเขา นั่นคือ งานเทศกาลปีใหม่ ที่ถือว่าเป็นวันพักผ่อนประจำปีที่ทุกคนในเผ่าต่างๆ จะได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และในปีนี้ก็เช่นกัน ชาวไทยภูเขาทั้ง 5 ชนเผ่าต่างพร้อมใจกันในการจัดงานปีใหม่และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ของพวกเขาอีกด้วย โดยจัดงาน “ปีใหม่ 5 ชนเผ่า ชาวดอยมูเซอ” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานวัฒนธรรมบ้านลีซอ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก....

เที่ยวตาก "9วันหรรษาเที่ยวสนุกแบบสุขๆ" 6-14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ @จังหวัดตาก

รูปภาพ
เก็บกระเป๋าเดินทาง ชวนเพื่อน..พี่น้องเที่ยวจังหวัดตาก!...."9วันหรรษาเที่ยวสนุกแบบสุขๆ" 6-14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ @จังหวัดตาก " 9 วัน 9 อำเภอ สนุกแบบสุขๆ" แล้วคุณจะรู้ว่าเที่ยวจังหวัดตาก สนุกแบบสุขๆอย่างรัย?....เปิดปฎิทิน.ประตูการท่องเที่ยวตากมาเก็บความสุข สนุกสนาน ตามนี้เลยคับ..

เปิดมุมมองเถ้าแก่น้อยต่อยอดธุรกิจสู่ AEC ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “แอ๋วเหนือม๋วนไจ๋ ก้าวไกลสู่ AEC”

รูปภาพ
เปิดมุมมองเถ้าแก่น้อยต่อยอดธุรกิจสู่ AEC ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “แอ๋วเหนือม๋วนไจ๋  ก้าวไกลสู่ AEC” กิจกรรมสัมมนา “พิชิตตลาดเมียนมาร์ สร้างพันธมิตรเศรษฐกิจชายแดน“ พร้อมเดินทางสร้างเครือข่ายต้อนรับ AEC บนเส้นทางท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ตลาดเมียนมาร์ “เส้นทางแม่สอด - มะละแหม่ง - ไจท์โท - ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ” วันที่ 24 - 28  กุมภาพันธ์  2559  ( 5 วัน 4 คืน)   --------------------------------------------------------------------------------------              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตาก และ บริษัทโอเค ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ขอเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน รุ่นใหม่ผู้สนใจต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน โดยเฉพาะตลาดเมียนมาร์ ร่วมกิจกรรม “แอ๋วเหนือม๋วนไจ๋  ก้าวไกลสู่ AEC” เส้นทางแม่สอด - มะละแหม่ง - ไจท์โท - ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 24 - 28  กุมภาพันธ์  2559  (5 วัน 4 คืน) โดยมีกิจกรรม... กิจกรรมสัมมนา “พิชิตตลาดเมียนมาร์ สร้างพันธมิตรเศรษฐกิจชายแดน” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณกลินท์ สารสิน …

ขี่เสือชมช้าง ครั้งที่ 5

รูปภาพ
อบจ.ตาก กำหนดจัดประกวดกล้วยไม้ "ขี่เสือชมช้าง" เพื่อลดการเก็บกล้วยไม้จากป่า เกิดการแข่งขันการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และมีการปรับปรุงสายพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย โดยกำหนดให้ผู้สนใจส่งกล้วยไม้ ในวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา13.00-16.00น. และวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. วันที่ 29-31 มกราคม 2559 เปิดให้ชมกล้วยไม้ ณ บริเวณสนามกี ฬา อบจ.ตาก

หกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย -เมียนมา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2016

รูปภาพ
หอการค้าจังหวัดตาก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก  ได้กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2016”  ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559  ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีใจรักในการปั่นจักรยาน เข้าร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2016 ในวันเสาร์ที่13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพร้อมกันที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายพร้อมกับท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา  ถือว่าเป็นงานมหกรรมปั่นจักรยานประจำปีของจังหวัดตาก ซึ่ง 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว

ปีใหม่นี้ กินข้าวใหม่ม้ง อ.พบพระ จ.ตาก 10-16 ม.ค. 2559 ณ สวนสาธารณะเกาะกลางบ้านป่าคา อ.พบพระ จ.ตาก

รูปภาพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวมอยู่บนแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ อ.พบพระ
จ.ตาก ที่นี่...คงไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไปสำหรับนักเดินทางที่ยังคงเสาะแสวงหาความเงียบสงบ ความงดงามแห่งธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์แห่งผลผลิตการเกษตร และความหลากหลายของวัฒนธรรมชนเผ่า...
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชนเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่ใน
อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งได้อพยพมาจาก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ก่อนมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ชาวม้งได้แบ่งออกเป็น ชาวม้งขาว และชาวม้งดำหรือม้งเขียว โดยสังเกตจากการแต่งกายที่แตกต่างกัน แต่ยังคงรูปแบบและวิถีชีวิตที่เป็นแก่นแท้ได้อย่างงดงาม ซึ่งในทุกๆ ปี จะมีประเพณี “กินข้าวใหม่ม้ง” เพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ชาวม้งได้มีโอกาสมาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักร่วมกัน มีการแสดง การละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกิดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่วันนี้พร้อมแล้วจะให้นักเดินทางได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องราวของชาวม้ง.