บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2014

หนาวนี้ แวะเยี่ยมชม “กาดฮิมคือ”

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจังหวัดแพร่ในช่วงฤดูหนาวนี้       แวะเยี่ยมชม “กาดฮิมคือ” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ บริเวณริมน้ำคือ     (คูเมือง) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์  กล่าวว่า เทศบาลเมืองแพร่มีนโยบายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข็มแข็ง