งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

การแสดงแสงเสียง Light & Sound
ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย”
ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560
จัดทั้งหมด 6 รอบการแสดง ดังนี้
Light and Sound Performance
“The Glorious of Sukhothai Kingdom”

-วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:30 น. Wednesday 1st November 2017, 07.30 p.m.
-วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:30 น. Thursday 2nd November 2017, 07.30 p.m.
-วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:30 น.
Friday 3rd November 2017, 07.30 p.m.
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21.30 น.
3rd November 2017, 09.30 p.m.
-วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:30 น.
Saturday 4th November 2017, 07.30 p.m.

4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21.30 น.
4th November 2017, 09.30 p.m.
-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19:00 น. Sunday 5th November 2017, 07.30 p.m.

บัตรเข้าชมการแสดงฯ ราคา 300 , 600 และ 900 บาท
Ticket Price 300 , 600 , 900 Baht
ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com
Contact Link: http://www.thaiticketmajor.com/…/loy-ka-tong-festival-sukho…

กิจกรรมขันโตก: กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ สำรับ สำราญ อาหารสุโขทัย
Khao Kwan Wan Len Fire (Sukhothai Gala Dinner)
Sukhothai Gala Dinner
วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 เริ่มเวลา 17.30 น.
1-5 November 2015, 05.30 p.m.
1 โตก สำหรับ 1 ท่าน ในราคา 500.- บาท
500 Baht for 1 person

ติดต่อซื้อบัตรได้ทาง : http://www.thaiticketmajor.com/…/loy-ka-tong-festival-sukho…
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์.0 5561 6228 – 9 โทรสาร 0 5561 6366
E-mail : tatsukho@tat.or.th
Facebook:
https://www.facebook.com/tatsukhothaifanpage

(ร่าง) กำหนดการงาน 5 วัน รายละเอียดดังนี้>>
https://docs.google.com/…/1Qg5EZrvuzMZTvmqrXfW24YxgaE…/edit…

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แกงมะแฮะ ข้าวเกรียบทอด

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๐

แล้อุปั๊ดตะก่า เข้าพรรษา ค้นหาธรรม ณ วัดแม่ซอดหน้าด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก 28 กรกฎาคม 2561